Ammatillinen koulutus kuntoon koko Keski-Suomessa

Piirikokouksen kannanotto 28.9.2019

Keski-Suomen Vasemmiston Saarijärven Summassaaressa kokoontunut syyspiirikokous  vaatii, että panostuksia ammatilliseen koulutukseen tehdään koko maakunnassa, ei vain Jyväskylän tuntumassa.

Tarjotun ammatillisen opetuksen tulee olla laadukasta, riittävästi resursoitua ja terveissä tiloissa järjestettyä paikkakunnasta riippumatta. Erityisen tärkeää on taata riittävä määrä lähiopetusta ja varmistaa, että työpaikoilla tapahtuvassa työssäoppimisessa on tarjolla riittävästi ohjausta. Tämä kaikki vaatii rahaa.

Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle on toteutettava. On huolehdittava siitä, että opetus on laadultaan tasaista ympäri Keski-Suomen, jotta kaikki ammatillisen tutkinnon suorittavat ovat yhdenvertaisessa asemassa keskenään.

– Nuorilla sekä uudelleenkouluttautuvilla täytyy olla mahdollisuus kehittää osaamistaan ja nauttia laadukkaasta opetuksesta myös Jyväskylän ulkopuolella, toteaa kokouksen puheenjohtaja Marjut Pollari.

Laadukas ammatillinen koulutus ympäri maakunnan on Keski-Suomen elinvoimaisuuden ja osaavan työvoiman riittävyyden kannalta aivan keskeistä. Koulutuksen alueellinen saavutettavuus parantaa alueiden pitovoimaa ja hillitsee opinnoista johtuvaa poismuuttoa. Mahdollisuus hakea uutta ammatillista osaamista on myös nykyisillä nopeasti kehittyvillä työmarkkinoilla välttämätön keino jatkuvan oppimisen ja ennen kaikkea työllisyyden edistämisessä.

Ammatillisen koulutuksen saavutettavuus ja houkuttelevuus pitävät huolen, että alueellamme on jatkossakin osaavaa työvoimaa yhteiskunnan ja työpaikkojen tarpeisiin, toteaa kansanedustaja Juho Kautto.

Lukuisilla aloilla on työvoimapula. Koulutustilanteen korjaaminen ei ainoastaan edesauta työpaikkojen pysymistä Keski-Suomessa, vaan houkuttelee myös lisää yrityksiä tänne. On siis koko maakunnan etu, että ammatilliseen koulutukseen panostetaan niin eteläisessä, keskisessä kuin pohjoisessakin Keski-Suomessa.