Sote-pilotointi vain politiikan teon väline

Keski-Suomen Vasemmisto näkee, että sote-uudistuksen valinnanvapauspilotointi on räätälöity pelkän politiikan teon välineeksi. Keski-Suomen kunnissa poliitikkoja taivutellaan etupainotteisesti ja kovalla kiireellä hyväksymään maakunnan sote-palveluiden muokkaaminen yritystoiminnalle suotuisaksi. Palveluiden yhteinen, vastuullinen ja suunnitelmallinen kehittäminen ovat saaneet väistyä. Hallitus on esittämässä sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaehtoistamista Suomessa, ilman, että selvitetään markkinaehtoiseen malliin siirtymisen riskejä.

Sadan miljoonan euron valinnanvapauspilotoinnin lisämäärärahasta osa lohkaistaan vielä tuntematon osuus maakunnille. Yhteenkiedotun maakunta- ja soteuudistuksen kautta pyritään mahdottomalla aikataululla ja vailla yhtäkään konkreettia päätöstä edes jonkinlaisen esityksen lainsäädännöksi. Valmistelu on perustunut väitteisiin jotka eivät pidä. Nyt EU: n tuomioistuin on kumonnut lakiesityksen, johon nojaten Sipilän hallitus on kieltäytynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaehtoistamisen tarkistamisesta. On täysin välttämätöntä, että hallitus lähettää tarkastettavaksi esityksensä sopivuuden markkinasäännösten kanssa.

Todennäköistä on, että ilman tarkistusta edessämme häämöttää sekasorto, kun lobbarit yrittävät pilotoinnin ja erilaisten kokeilujen avulla ajaa valinnanvapautta kuin käärmettä pyssyyn eri puolilla Suomea. Ahdistus kuntapäättäjien joukossa on ymmärrettävästi kova. Siten hallituksen toiminta uhkaa myös kuntapäätöksentekoa.

Historiallisen huono ja ilmeisen vastuuton poliittinen bisnesjohtaminen on saattanut monet muutkin julkiset palvelut hallitsemattomaan tilaan. Eriarvoisuus Suomessa on kasvanut ja maahamme muodostunut köyhälistö kasvaa entisestään. Tuhansien ihmisten elämä on heikentynyt kohtalokkaalla tavalla. Keski-Suomen Vasemmisto näkee, ettei tähän suuntaan voi jatkaa.