Yhdenvertaisuus kärkihankkeeksi

Piirikokoukseen Jämsään lauantaina kokoontunut Keski-Suomen Vasemmisto lähettää terveisensä hallitusneuvottelijoille. Piirikokous vaatii, että seuraavan hallituksen toimet eivät lisää eriarvoistumista. Hallituksen on otettava yhdenvertaisuus kärkihankkeekseen.

Edellisen hallituksen politiikka lisäsi eriarvoisuutta monella tapaa. Esimerkiksi aktiivimalli on leikannut erityisesti syrjäseutujen työttömiltä, joilla ei ole todellisia mahdollisuuksia täyttää mallin velvoitteita. Aktiivimalli on poistettava ensi tilassa.

Maakuntakeskusten ulkopuolella heikot työllistymismahdollisuudet eivät ole luonnonlaki, vaan suunta on käännettävissä. Paikallisia vahvuuksia on tuettava. Esimerkiksi kiertotalous ja vihreä teknologia tarjoavat uusia mahdollisuuksia alueille, jotka sijaitsevat kasvukeskusten ulkopuolella. Keski-Suomessa vahva biokaasutuotanto tarjoaa mahdollisuuden paitsi liikenteen hiilijalanjäljen pienentämiseen, myös maaseudun resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Keskisuomalaiseen osaamiseen panostaminen on alueelle välttämätöntä. Ammatillisen opetuksen kriisi on ratkaistava lisäämällä koulutuksen resursseja ja mahdollisuuksia saada toisen asteen koulutusta joka puolella maakuntaa. Korkeampi koulutustaso ehkäisee tutkitusti syrjäytymistä. Keski-Suomesta on tehtävä oppivelvollisuusiän pidentämisen pilottialue, jos uudistusta ei haluta tehdä suoraan koko maassa.

Keski-Suomen ja Suomen menestys pohjautuu monipuoliseen osaamiseen. Tieteeseen ja koulutukseen panostaminen on tehokasta aluepolitiikkaa. Jokaisessa maakunnassa on oltava mahdollisuus korkeakoulutukseen.

Koulutusleikkauksista ja eriarvoisuuden lisäämisestä on siirryttävä toimintaan, jonka keskiössä ovat osaavat ja hyvinvoivat ihmiset. Inhimillisemmästä politiikasta hyötyvät kaikki.