Vänster i Mellersta Finland

Vänster i Mellersta Finland
Vänster i Mellersta Finland är en distriktsorganisation för Vänsterförbundet, som består av centrala och kommunala organisationer verksamma i centrala Finland. Kommunerna och städerna i centrala Finland har grundläggande och kommunala organisationer med en takorganisation kallad vänster i central Finland. Det finns totalt 11 distriktsorganisationer och de utgör vänsterförbundet-partiet.

Vänsterförbundet syftar till en rättvis värld och ekologiskt balanserad utveckling. Ökad mänsklig självförmåga är viktig för oss.

Vänsterförbundet i Mellersta Finland grundades 1990, med 28 grundföreningar som är verksamma i 19 kommuner i centrala Finland. Det finns kommunfullmäktige vänstra i 13 kommuner i Mellersta Finland. Totalt finns det 23 kommuner i Mellersta Finland.

Vänster Alliansen arbetar för social rättvisa och hållbar utveckling. Partiet grundades 1990, det främjar demokrati, likabehandling av människor och ett ekonomiskt säkert liv. Vänster alliensen är öppen för alla kvinnor och män som företräder fritt, demokratiskt, tolerant och icke-våldsammt samhälle.

Vänsterpartiets mål i mellersta Finland är att främja principerna om jämlikhet, rättvisa och verklig frihet. Distriktsorganisationen förmedlar synpunkter från mellersta Finlands vänster till partiets beslutsfattande.