Keski-Suomen Vasemmisto

Keski-Suomen Vasemmisto on Vasemmistoliiton piirijärjestö, joka koostuu Keski-Suomen alueella toimivista perus- ja kunnallisjärjestöistä. Keski-Suomen kunnissa ja kaupungeissa toimii perus- ja kunnallisjärjestöjä, joiden katto-organisaatio Keski-Suomen Vasemmistoliitto on. Piirijärjestöjä on yhteensä 11 ja ne muodostavat Vasemmistoliitto -puolueen.

Vasemmistoliiton tavoitteena on oikeudenmukainen maailma ja ekologisesti tasapainoinen kehitys. Ihmisen omien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on meille tärkeää.

Keski-Suomen Vasemmistoliitto on perustettu 1990, siihen kuuluu 28 perusyhdistystä, jotka toimivat 19 kunnassa Keski-Suomen maakunnan alueella. Vasemmistoliittolaisia kunnanvaltuutettuja on 13 kunnan kunnanvaltuustoissa. Kaikkiaan Keski-Suomen maakuntaan kuuluu 23 kuntaa.

Vasemmistoliitto toimii yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta. Vuonna 1990 perustettu puolue edistää demokratiaa, ihmisten tasavertaista kohtelua ja taloudellisesti turvattua elämää. Puolue on avoin kaikille vapaata, demokraattista, suvaitsevaa ja väkivallatonta yhteiskuntaa kannattaville naisille ja miehille.

Keski-Suomen Vasemmiston tavoitteena on edistää tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja todellisen vapauden periaatteita Suomessa. Piirijärjestö välittää keskisuomalaisten vasemmistolaisten näkemyksiä puolueen päätöksentekoon.

På svenska  

In english