Tur­peen pol­tos­ta koh­ti kes­tä­viä rat­kai­su­ja

Tiedote 15.6.2020
Vasemmiston Keski-Suomen maakuntavaltuustoryhmä

Ilmastonmuutoksen tehokas torjunta edellyttää turpeen energiakäytön ja turvetuotannon lopettamista. Turpeen nosto aiheuttaa aina kasvihuonekaasuja ja vesipäästöjä sekä tuhoaa suon ekosysteemin.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC luokittelee turpeen päästöt samaan luokkaan fossiilisten polttoaineiden kanssa. Suomessa turpeen energiakäytöstä aiheutuu noin 12 prosenttia korkeammat kasvihuonepäästöt kuin kivihiilestä. Turpeen osuus käytetystä energiasta on 4-5 %, mutta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 15 % kokonaispäästöistä.

Maan hallituksen tavoitteena on puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Tähän päästään hallitusti turpeen energiatukea supistamalla. Tuki on paisunut 74 miljoonasta tämän vuoden lähes 200 miljoonaan (196). On jopa todennäköistä, että turpeen energiakäyttö lähes lakkaa vuosikymmenessä. Esim. kaukolämpöä tullaan tuottamaan entistä enemmän lämpöpumpuin hyödyntäen jätevesien lämpöä, maalämpöä ja teollisuuden ja datakeskusten hukkalämpöä.

Kun siis turpeen energiakäyttö vähenee, herää kysymys korvaavista työ- ja elinkeinomahdollisuuksista. Energiaturve työllistää suoraan 2 300 ihmistä. Kun epäsuorat työpaikat otetaan huomioon, on työllistävä vaikutus noin 4 200 työvuotta.

Muutoksen on oltava reilu. Valtion on huolehdittava, että alalla työskentelevät ihmiset saavat tukea uudelleentyöllistymiseen ja -kouluttautumiseen. Olennaista on etsiä työtä turvetuotannon ulkopuolelta. Työmahdollisuuksia löytyy esimerkiksi maa- ja metsätalouden parista tai teollisuudesta. Oikeudenmukaisuus taataan tukemalla paikallisia energiayhtiöitä polttolaitosten uudistamisessa, turveyrittäjille pitää korvata kalustoinvestoinnit. Mallia muutokselle tulee hakea esimerkiksi Espanjan hiilikaivoksilta, joissa hallitus ja ammattiyhdistysliike tekivät ansiokkaasti yhteistyötä tuotannon lakkauttamisessa. Rahoitusta siirtymään voidaan hakea EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Valtio voi auttaa tuottajia siirtymävaiheessa myös ostamalla turvetuotantoalueen itselleen ja ennallistaa ja tai metsittää alueen.

Turpeenpolton loppumisessa olennaista on tiedostaa, että myös ympäristöturpeen nosto aiheuttaa aina kasvihuonekaasu- ja vesistöpäästöjä sekä tuhoaa suon ekosysteemin. Tämän vuoksi  ympäristöturvetuotteillekin on etsittävä korvaavia raaka-aineita. Esimerkiksi kasvualustana tai kuivikkeena hyödynnettävälle turpeelle löytyy jo useita vaihtoehtoja.

Vasemmiston Keski-Suomen maakuntavaltuutetut