Va­sem­mis­to ko­ros­taa kou­lu­tus­ta ja si­vis­tys­tä maa­kun­nan voi­ma­na

Tiedote 15.6.2020
Vasemmiston Keski-Suomen maakuntavaltuustoryhmä 

Vasemmisto näkee suunnitellun oppivelvollisuuden laajentamisen erittäin tärkeänä uudistuksena. Umpikujien poistaminen ja tulevaisuuden rakentaminen sen kautta on tervetullutta monesta syystä. Se on tarpeen globaalin pandemian vuoksi, mutta se olisi ollut tarpeen joka tapauksessa myös viime vuosikymmeninä koetun jatkuvan uusliberalistisen julkisen talouden leikkaamisen aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Leikkausten tulokset näkyvät myös Keski-Suomessa. Maakuntamme on koulutuksen ja sivistyksen maakunta, mutta meillä on koko maakunnassa ongelmia jo koululaisten kulkuyhteyksien ja jonkin verran myös opiskelija-asuntojen kanssa. Lisäksi maakunnalla on ollut selkeä ongelma toisen asteen koulutuksessa, sillä meillä ei ole riittävän laajapohjaista ja muuttuvan maailman tarpeisiin vastaavaa uudenlaista koulutustarjontaa. Mielestämme toisen asteen ammatillinen koulutus ansaitsee arvostuksen nousun.

Monista syistä, usein sosioekonomisista ongelmista johtuen, valitettavan monen opinnot keskeytyvät. Tilanne on jonkin verran helpottunut erilaisten projektien ansiosta, mutta perusongelma pysyy. Liian usein myös perustasolla on yritetty paikata resurssivajetta erilaisilla hankerahoituksilla. Koulutusleikkaukset ovatkin aiheuttaneet perus- ja toisen asteen opetukseen rakenteellisen ongelman, jota ei lisähankkeilla enää pystytä paikkaamaan. Erityisesti toisella asteella ollaan jo erittäin suurissa vaikeuksissa.

Ikäluokkien vielä pienentyessä on jatkuvien leikkausten vinksauttama rakenne saatava samalla oikenemaan. Nyt oppivelvollisuuden laajentamisen kautta korjataan yksi selvä ongelma.  Mikä tärkeintä, on luotava perheille varmuus koulutuksen pysyvyydestä. Se halutaan tässä ministerin esityksessä oppivelvollisuuden laajentamisesta varmistaa kaikille myös tulevaisuudessa entistä laajempana.

Tasa-arvoinen koulutus on ollut Suomen menestyksen avain ja sitä se on myös tulevaisuudessa. Keski-Suomen Vasemmiston maakuntavaltuutettujen ryhmä tervehtii ilolla opetusministeriön esitystä oppivelvollisuuden laajentamisesta käsittämään myös toista astetta ja oppivelvollisuusiän. Esitys on erityisen tervetullut myös maakuntamme työllisyyskehityksen näkökulmasta.

Vasemmiston Keski-Suomen maakuntavaltuutetut